Game Ninja School 3 mobile

Game Ninja School 3 mobile là game điện thoại lấy bối cảnh tại trường học Ninja Ko-ninjustu Hirosaki, một ngôi trường nổi tiếng chuyên...