Cùng với sự phát triển của rất nhiều game mobile online, chúng tôi đã phát triển và xin giới thiệu đến các bạn game Khan Mobi – một game có tính giải trí rất cao. Sau đây là một vài tính năng mới của Khan Mobi – DỤNG BINH THIÊN HẠ.
– Mời Dụng Binh
– Các loại Dụng Binh
– Uy Danh và Thuộc Tính Dụng Binh
– Kỹ Năng Tác Chiến
– Giao Diện Dụng Binh
– Thăng Cấp Dụng Binh Và Thăng Cấp Kỹ Năng
– Kỹ Năng Dụng Binh

Dụng binh có rất nhiều chủng loại và rất nhiều kỹ năng khác nhau. Dụng binh áp dụng cho cả hỗ trợ chủ nhân luyện cấp và trong giao chiến. Phẩm chất dụng binh càng cao thì chứng tỏ uy lực càng mạnh.

Game Khan Mobi
Game Khan Mobi

Hướng dẫn chơi game Khan Mobi

Mời Dụng Binh trong game Khan Mobi

Tại thành chính tìm đến NPC Chủ Quán Rượu đối thoại.
Bạn chọn “Mời Dụng Binh” để vào giao diện Quán Rượu NPC để chọn Dụng Binh.
Tại đây bạn chọn “Mời” để mời Dụng Binh mà bạn muốn.Có thể mời nhiều Dụng Binh cùng một lúc. Những Dụng Binh đã được mời sẽ hiển thị “Đã mời”.
Các loại Dụng Binh trong Khan Mobi
Dụng Binh được phân chia theo đẳng cấp báo.
Uy Danh và Thuộc Tính Dụng Binh
Uy Danh Dụng Binh trong Khan Mobi ảnh hưởng đến tổng số thanh kỹ năng, và đồng thời cũng ảnh hưởng đến thuộc tính trưởng thành. Mức Uy danh cao nhất là 9 và thấp nhất là 1.
Khi dụng binh được thăng cấp thì sẽ nhận được một lượng điểm nhất định (tùy thuộc vào mức độ uy danh) có tác dụng tăng thuộc tính cơ bản của Dụng Binh.
Có thể tiến hành tăng thuộc tính dưới dạng phân phối điểm số, tức là bạn có thể phân phối điểm số để tăng các thuộc tính khác nhau.
Kỹ Năng Tác Chiến trong Khan Mobi
Kỹ năng tác chiến cho phép thiết lập các kỹ năng chiến đấu của Dụng Binh. Số ô kỹ năng tác chiến mặc định ban đầu là 1 ô, có thể mở tối đa 4 ô. Cứ mỗi lần mở sẽ tiêu tốn KNB hoặc Bạc. Nếu mở bằng KNB thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn khi mở bằng ngân lượng.
Giao Diện Dụng Binh game Khan Mobi
Vào Menu Cá Nhân => Trân Thú => Quản lý Dụng Binh để vào giao diện quản lý Dụng Binh.
Doanh Trại: giúp bạn vào doanh trại Dụng Binh của mình (giống như nông trường Thú cưỡi )
Sửa tên: Tại đây bạn có thể thay đổi tên của Dụng Binh
Thăng cấp: giúp bạn vào giao diện phân chia Exp để thăng cấp các kỹ năng đã được thiết lập cũng như cấp độ của Dụng Binh
Kỹ Năng: tại đây bạn có thể xem và tiến hành các thao tác liên quan đến kỹ năng của Dụng Binh.
Hủy: Bấm Hủy để thoát trở về giao diện thuộc tính Dụng Binh.
Thăng Cấp Dụng Binh Và Thăng Cấp Kỹ Năng
Tại giao diện Thuộc Tính Dụng Binh, bạn chọn Thao Tác => Thăng cấp để vào giao diện thăng cấp.
Các bạn có thể sử dụng điểm kinh nghiệm mà Dụng Binh kiếm được cùng chủ nhân để Thăng cấp cho Dụng Binh hoặc Thăng cấp các kỹ năng đã được thiết lập vào ô kỹ năng tác chiến.
Kỹ Năng Dụng Binh
Tại giao diện Thuộc Tính Dụng Binh, chọn Thao Tác – Kỹ năng để vào giao diện Kỹ năng học tập.
Kỹ năng Dụng Binh được chia theo các nhóm thuộc tính khác nhau theo cột từ trái qua phải: Vật, Ma, Phụ, Diệt, Dũ
Và chia theo loại kỹ năng khác nhau: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Đại Kỹ, Đặc Kỹ.
Số kỹ năng mặc định ban đầu của Dụng Binh là 1,để học thêm các kỹ năng mới bạn sẽ tiêu hao KNB hoặc Bạc.
Học các kỹ năng mới sẽ có 1 tỷ lệ thành công nhất định, học bằng KNB sẽ không có thời gian chờ cho lần học tiếp theo còn học bằng Bạc thì sẽ có thời gian chờ cho lần học kế tiếp, bạn hãy xem xét cái nào lợi hơn nhé.
Mỗi một kỹ năng đều có các mức cấp độ, số cấp độ tối đa của mỗi kỹ năng là 20.
Kỹ năng mặc định ban đầu của Dụng Binh có giới hạn cấp độ là 10 và các kỹ năng được học thêm sẽ có giới hạn cấp độ là 3.
Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tăng hạn mức cấp độ của từng kỹ năng, thao tác như sau:
Tại giao diện Thuộc Tính Dụng Binh, bạn hãy chọn Thao Tác => Kỹ năng để vào giao diện Kỹ năng học tập. Sau đó bạn chọn vào một kỹ năng bất kỳ mà Dụng Binh đã học tập thành công rồi chọn “Mở giới hạn tối đa”
Sau đó, các nhân sĩ có thể chọn phương thức mở hạn mức bằng KNB có tỉ lệ thành công khi mở là 100%.
Các bạn phải thật thông minh và khéo léo nhé! Chúc các bạn chơi game Khan Mobi thật vui vẻ!