Xin chào các Kiện Tướng

Hội Đồng xin thông báo tới các Kiện Tướng chuỗi nhiệm vụ cuối tuần này.

ĐĂNG NHẬP CUỐI TUẦN

Ngày 1: 1 rương mảnh tướng

Ngày 2: 1 rương mảnh trang phục

Ngày 3: 1 vé quay kho báu

CHIẾN THẮNG VINH QUANG CUỐI TUẦN

Các Kiện Tướng chỉ cần chơi đủ số trận quy định để nhận được Rương may mắn, cụ thể

Chơi 1 trận 5v5 thường/hạng: 1 rương may mắn

Chơi 3 trận 5v5 thường/hạng: 1 rương may mắn

ĐĂNG NHẬP GIỜ VÀNG

Trong ba ngày cuối tuần, khi các Kiện Tướng đăng nhập vào khung giờ vàng sẽ nhận được Rương may mắn, cụ thể:

20:00 ~ 23:00: 1 rương may mắn/ngày

Khi sở hữu Rương may mắn, các Kiện Tướng sẽ nhận được một trong các vật phẩm sau:

Tướng miễn phí ngẫu nhiên

Thẻ đổi tên

Rương mảnh tướng

Vé quay kho báu

Thẻ thử trang phục 3 ngày

Ngọc cấp 2 ngẫu nhiên

Thẻ x2 kinh nghiệm 1 trận

Thẻ thử tướng 3 ngày

Thẻ thử trang phục 1 ngày

Loa to

Thẻ thử tướng 1 ngày

Ruby

THỜI GIAN

Từ ngày 04/01 đến 07/01/2019