Liên hệ

Địa chỉ: 141 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: (08)3.5268996 – (08)3.5268995 – (08)3.5268996 – (08)3.5268997
Fax: (08)3.5268998
Hotline hỗ trợ khách hàng: 19006611

Email: hdgame.vn@gmail.com