video

Hướng dẫn cơ bản tướng Violet – Tay súng quả cảm cho người mới...

Bộ kỹ năng Thứ tự tăng chiêu Ngọc đề cử Trang bị Một số lưu ý khi chơ Violet Violet là một vị tướng Xạ thủ nên rất yếu máu trong...